• تلفن: 88984842
  • ایمیل: contact@iranrecovery.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

تحویل اطلاعات

قطعه تعمیر شده یا اطلاعات بازیابی شده را چک و در صورت تایید هزینه را پرداخت خواهید کرد. ضمنا امکان تحویل و ارسال هارد در تمام استانها و شهرستانهای ایران وجود دارد.