قطعه تعمیر شده یا اطلاعات بازیابی شده را چک و در صورت تایید هزینه را پرداخت خواهید کرد. ضمنا امکان تحویل و ارسال هارد در تمام استانها و شهرستانهای ایران وجود دارد.