• تلفن: 88984842
  • ایمیل: contact@iranrecovery.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

فرآیند بازیابی اطلاعات

متخصصین با تجربه ما، با نهایت دقت و سرعت عمل اطلاعات را استخراج یا بازسازی کرده و اطلاعات شما بر روی بانک اطلاعاتی ما ذخیره خواهد شد و در نهایت امکان تعمیر هارد اولیه شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.